verze cz
verze cz
verze de
verze en
Outlet
Počet položek: 0 0,- Kč

OVOSAN - doplněk stravy s vaječnými fosfolipidy

Kazuistiky - výsledky při užívání preparátu OVOSAN (se souhlasem pacientů).

Nová stránka 3

 

Koupit OVOSAN >>>

 

Paní H.B, 53 let
Asi dva měsíce měla potíže se zácpou, zjištěna krev ve stolici, zhubla o 10 kg.V prosinci vyšetřena na odborném pracovišti s nálezem - karcinom tlustého střeva kruhovitě prorůstající a omezující průchodnost střeva. Při celkovém prošetření zjištěny vícečetné metastázy do plic a do jater. Vzhledem k rozsáhlému nálezu a špatné prognóze při generalizaci karcinomu zahájena od ledna nového roku paliativní chemoterapie (zmírňující průběh onemocnění - ne léčebná), od 29.1. pacientka začala užívat Ovosan v celkové dávce 16ti balení, po konzultaci s lékařem cca do konce května - bylinné čaje a antioxidanty (selen). Omezila příjem živočišných bílkovin (vepřové, hovězí a uzeniny) ve stravě. Postupně dochází k úplnému vymizení plicních metastáz a téměř k úplné regresi jaterních metastáz. 14.3. ukázalo rektoskopické vyšetření nádor rekta ve výrazné regresi proti předchozímu stavu. Další kontrolní vyšetření v květnu téhož roku konstatovalo normální nález na plicích a játrech bez známek metastáz a kontrolní rektoskopie s histologickým vyšetřením byla také negativní. Nádorové markery v normě. Byla ukončena paliativní chemoterapie a podávání Ovosanu. Od října začíná opět užívat Ovosan jako prevenci recidivy onemocnění.
Souhrn: Pacientka léčena pro kancinom rekta s generalizací do plic a do jater. Po paliativní chemoterapií se souběžným podáváním Ovosanu došlo k úplné regresi plicních i jaterních metastáz a vymizení primárního nádoru v rektu.Pacientka užívala Ovosan po celou dobu chemoterapie v dávkách podle konzultace s lékařem. Paliativní chemoterapii snášela velmi dobře. Po cca 4 měsíční pauze opět užívá Ovosan jako preventivní prostředek proti recidivě onemocnění.

 

Pan C, 63 let
Po celý rok 2003 hubl, obzvlášť v druhém pololetí z 76 kg na 54 kg, opakovaně vyšetřován, kuřácká bronchitida. Parkinsonova nemoc, celková slabost. Bronchoskopie 3.1.2004 prokázala tumor plic. 12.1. - konzilium rozhodlo, že operovat nebudou, protože jsou prokázány metastázy do jater a bronchitida, doporučena chemoterapie - plánováno 6 cyklů s třítýdenní pauzou mezi cykly. V lednu manželka četla o Ovosanu a rozhodla se jej manželovi koupit přes neutrální, až mírně odmítavý, postoj ošetřujících lékařů. Začal užívat Ovosan v narůstajících dávkách po konzultaci s lékařem, od 25.1. první chemoterapie.Rychle se začal zlepšovat, ustal třes, při kontrolním rtg - 36 dní od začátku podávání Ovosanu - byl nádor zmenšený. Chemoterapii snášel bez potíží, první potíže až po 3.dávce chemoterapie - žaludeční potíže a průjem. Při 4.dávce chemoterapie - 28.3.(tj. 2 měsíce a 8 dnů od začátku užívání Ovosanu) byla provedena kontrola a "nádor plic vymizel, a tak kontrolovali ultrazvukem játra a to, co tam bylo v lednu, bylo také pryč" (citace z dopisu manželky). 5.4. ukončena chemoterapie a objednán k následnému ozáření. 13.4. ukončil užívání Ovosanu.Celkem do té doby užil 9 balení.Cítí se dobře, upravil váhu na 70 kg, pracuje na zahrádce.
Souhrn: 63letý pán s nádorem plic a metastázou do jater prodělal souběžnou chemoterapii s podáváním Ovosanu od konce ledna do dubna 2004. Již po dvou měsících došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu a vymizení nádorových ložisek.

 

Paní O.P., nar.1941
V říjnu zjištěn adenokarcinom tlustého střeva, řešeno operací a zařazena do experimentální léčby (nebyla podávána chemoterapie, ale kys.listová v terapeutických dávkách) , ovšem v dubnu následujícího roku prokázán metastatický proces na játrech a zahájena chemoterapie v délce jednoho roku. Provedeno kontrolní vyšetření, které prokázalo metastatické ložiska na játrech vel. 2 cm, proto změněna chemoterapie jen na paliativní formu (tzn. ne léčebnou), která ukončena na podzim - 2 léta od zjištění adenokarcinomu.
OVOSAN nasazen v únoru ve stoupajícím dávkování, provedena základní kúra 10ti balení, po kratší pauze nasazen OVOSAN v udržovací dávce, postupně dochází k výraznému zlepšení subjektivního zdravotního stavu, k vitalizaci organismu a návratu do běžného života. Objektivní kontrolní vyšetření v listopadu (2 roky od nálezu) neprokázalo žádné patologické změny organismu, nebyly prokázány ani metastázy v játrech. Nadále podáván OVOSAN s efektem postupné normalizace onko markerů.

 

J. L. 54 letá žena
V srpnu zjištěn tumor pravého prsu, provedena ablace a zahájena radikální chemoterapie, která po měsíci musela být přerušena pro výrazně hypocelulární dřeň s těžkou redukcí všech základních řad krvetvorby. Počátkem října nasazen OVOSAN dle doporučení lékaře ve stoupajícím dávkování a současně v rámci komplexního programu zahájena péče o psychický stav a celková bioenergetická harmonizace. Již za pět týdnů prokázáno, že dřeň je jen lehce hypocelulární s ostrůvky výrazné buněčné regenerace, výrazné zmnožení erytropoezy. Postupně dochází i k normalizaci psychického stavu, přibírá na váze 4 kg (předtím výrazně kachektická) a výrazně se zlepšuje celková vitalita, je opět motivována pro život, plná energie. Počátkem prosince provedeno kontrolní vyšetření s negativním nálezem, pac. váhá zda přijmout nabízenou chemoterapii, které se na dop. lékaře podrobuje, ale stále pod udržovací dávkou OVOSANu.Tentokrát chemoterapii snáší dobře.

 

Muž 32 let
Z Plzeňského kraje - diagnostikován nádor nadvarlete a metastázy v uzlinách kolem aorty a páteře. Varle operativně odstraněno, uzliny nebylo možné vzhledem k blízkostí velkých cév operativně odstranit. Zahájena chemoterapie, kterou pacient špatně snášel a musela být předčasně ukončena. Další léčbu poté pacient odmítal, jako neřešitelný a neléčitelný případ byl odeslán domů. Rodina se dozvěděla o možnosti podpůrné léčby přípravkem OVOSAN , po nasazení Ovosanu v dávkách doporučených lékařem dochází ke zmenšení a ohraničení ložiska v uzlinách, takže mohla být realizována operace. K zákroku dochází po měsíční prodlevě, během které pacient zůstával stále na dávce Ovosanu. Operačně odstraněna patologická tkáň, histologické vyšetření neprokázalo nádorové buňky, pouze tukově degenerovanou a rozpadlou tkáň. Pán je několik měsíců bez potíží, nadále pracuje jako řemeslník ve své profesi. Opětovně mu byla nasazena preventivní dávka Ovosanu s cílem minimalizovat riziko objevení se nových ložisek nádorového onemocnění a čeká jej znovu kontrola na odborném oddělení.

 

Muž 32 let
Z Ústeckého kraje - diagnostikovaný plicní karcinom v horním plicním laloku o vel. 2 x 4 cm. Bronchoskopicky odebrán vzorek na histologické vyšetření, které později potvrdilo diagnosu nádorového onemocnění. Okamžitě mu byl nasazen Ovosan v podpůrných dávkách. Po třech týdnech od zahájení užívání Ovosanu byl proveden operační zákrok a odstraněna plicní tkáň s nádorovým ložiskem. Žádná další terapie do té doby nebyla ještě nasazena. Kontrolní histologické vyšetření neprokázalo v ložisku výskyt nádorových buněk, zbylo zde pouze ložisko tukově změněné tkáně. Pacient přesto absolvoval komplexní kúru Ovosanu s cílem minimalizovat recidivu karcinomu či metastatický proces.

 

Pacientka J.H., nar. 1935
Je po Ca prsu, užívá Tamoxifen. Pacientka přišla po operaci prsu .. levo. ablace prsu pro Ca, se zjišt., meta v kostech, na plicích a v játrech. Užívá dlouhodobě Tamoxifen, je po chemoterapii, RTG ozářkách. Provedena kúra OVOSANem v listopadu a zopakováno v březnu následujícího roku. Subj. snáší velmi dobře, žádné vedl. příznaky nebyly pozorovány, kromě 3. týdne, kdy bylo nutno snížit původní dávku 3x2 na 1-2-1 (nausea, slabost a pozorovala červenou moč) ... po snížení dávky vše odeznělo. Pacientka donesla RTG plic, který ukazuje na výrazné zlepšení po terapii OVOSANem (ústup meta ložisek). Z našeho pohledu je důležitý i subj. pocit pacientky, která se cítí podstatně lépe.

 

Pacient J.K., narozen 1945
Léčil se dříve pro cirhosu jater, bral Lipovitan od OL, jakmile začal chodit pro OVOSAN, dostal zde Essentiale forte. Karcinom plic. Přišel ve velmi nedobrém, fyzickém i psychickém, stavu, kdy mu v nemocnici dávali naději maximálně 3 týdny života ... červen. Začal užívat Ovosan dle dávkování. Pacientův stav se subj. dosti zlepšil, začalo mu chutnat jíst, přibral i 3 kg na hmotnosti, ascites vymizel, játra klesla ... jen +3.
Zopakována kúra Ovosanem v listopadu téhož roku. Další dávkování mělo být v dubnu následujícího roku, ale rodiče přišli s tím, že již nemá peníze a začal prý zase pít, pacient se nedostavil na další kontrolu a léčbu. Zemřel v polovině května.
Přestože došlo k exitu, je možné říci, že Ovosan měl výrazný efekt, pacient teoreticky přežil takřka o rok déle, než bylo původně očekáváno. Problém byl navíc v tom, že vedle Ca plic měl i meta v játrech a stále holdoval alkoholu.

 

Pacient L.K., narozen 1929
Léčí se pro hypertenzi ... Enap 10, jinak dříve pro vředy. V r. 2002 operace pro Ca tlust. střeva vývod. První dávku OVOSANu vyzvedla manželka, pacient byl upoután na lůžko, když mu sdělili, že má maximálně 5 týdnů života ... září 2003. Doporučena aplikovat Superanabolon a vit b12 1000 2 amp denně ( manželka je zdravotní sestra, aplikuje sama doma, léky předepsány). Denně bral dle schematu Ovosan, jen ve 3. týdnu dávka snížena na 2-1-2 místo určených 3x2.
V prosinci již byl schopen přijít sám. Přišel najedený, takže labor. nebylo možno odebrat. Dostal další dávku Ovosanu (6 balení) dávkování dtto. V červnu 2004 si přišla manželka pro další dávku Ovosanu, pacient je doma, prý nechce jít, pracuje normálně na zahrádce a větší potíže nemá. Neuvěřitelný efekt vzhledem k tomu, jaká byla před zahájením kúry Ovosanem prognóza.

 

Pacientka I. V. věk 41 let
Při gynekologické preventivní prohlídce zjištěny na echu větší myomy (2x velikosti 5-6 cm). Sama gynekol. potíže nemá žádné.
Po 6 baleních Ovosanu a 3 Aloe vera došlo ke zmenšení myomů (nyní asi 3,5 cm), operace odložena.

Koupit OVOSAN >>>

OVOSAN - doplněk stravy s vaječnými fosfolipidy - 189487 - Ovosan 90 kapslí

Ovosan 90 kapslí

Starší články v kategorii

Komentáře k OVOSAN - doplněk stravy s vaječnými fosfolipidy

1
14.9.2010 06:08
Dagmar

Mám dotaz, zda zdravotní pojišťovna přispívá nějakou částkou na přípravek OVOSAN

2
27.9.2012 21:56
Maria

Odporúčate užívať ovosan aj pri glioblastome mozgu?

3
1.10.2012 10:13
Zástupce obchodu AlfaFit

Dobrý den,

doporučujeme Vám obrátit se s tímto dotazem přímo na výrobce Ovosanu – společnost Areko. Areko poskytuje poradenství vedené týmem zkušených lékařů. Neradi bychom dělali sami závěry ohledně vhodnosti produktu a užívání v konkrétním případě.

Společnost Areko též poskytuje veřejnou informační bezplatnou linku na tel. 800 201 207. Na této lince jsou k dispozici lékaři připraveni s Vámi problém prodiskutovat.

Viktorie Rádlová, za společnost AlfaFit s.r.o.

4
12.11.2012 20:45
Bubníková

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať na účinok Ovosan-u.
Moja mama(80ročná) má melanóm na tvári v spánkovej oblasti. Keďže asi pred 8 rokmi absolvovala rádioterapiu po odobraní maternice. Dnes je v štádiu, keď nemôže absolvovať ožarovania ( absolvovala asi 7 dávok) ani chemoterapiu - vzhľadom na vek.

Je možné, aby jej Ovosan pomohol?

Ďakujem za radu
Bubníková

5
13.11.2012 12:12
Zástupce obchodu AlfaFit

Dobrý den,

doporučujeme Vám obrátit se s tímto dotazem přímo na výrobce Ovosanu – společnost Areko. Areko poskytuje poradenství vedené týmem zkušených lékařů. Neradi bychom dělali sami závěry ohledně vhodnosti produktu a užívání v konkrétním případě.

Společnost Areko též poskytuje veřejnou informační bezplatnou linku na tel. 800 201 207. Na této lince jsou k dispozici lékaři připraveni s Vámi problém prodiskutovat.

Viktorie Rádlová, za společnost AlfaFit s.r.o.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opište kód
antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s využíváním cookies. Děkujeme Vám.   Další informace